• Solidworks

دوره Solidworks


دوره مقدماتی آموزش Solidworks

  • دپارتمان: مهندسی پزشکی و بیومکانیک
  • طول دوره: 24 ساعت
  • محل برگذاری: تهران
  • مدرس: مهندس قدرتی
  • شروع دوره: 1399/08/20
  • این دوره به صورت حضوری و آنلاین و پکیج آموزشی ارائه میشود.

ظرفیت دوره محدود است.

بهترین روش های آموزشی را در موسسه ساحل پاک تجربه کنید.