• ANSYS FLUENT

دوره ANSYS FLUENT


دوره ی مقدماتی ANSYS FLUENT به همراه اعطای گواهی پایان آموزش این دوره

  • دپارتمان: مهندسی پزشکی و بیومکانیک
  • طول دوره: 24 ساعت
  • محل برگذاری: تهران
  • مدرس: مهندس صلواتی
  • شروع دوره: 1399/08/20
  • این دوره به صورت حضوری و آنلاین ارائه میشود.

ظرفیت دوره محدود است.

بهترین روش های آموزشی را در موسسه ساحل پاک تجربه کنید.