• هدیه ویژه مخصوص مهندسین ژئوتکنیک

دوره هدیه ویژه مخصوص مهندسین ژئوتکنیک


مناسب برای مهندسین ژئوتکنیک

  • دپارتمان: مهندسی عمران
  • طول دوره: 0 ساعت
  • محل برگذاری: تهران
  • مدرس: مهندس محب اله آگاه
  • شروع دوره: 22:06 - 1399/06/25
  • این دوره به صورت و پکیج آموزشی ارائه میشود.

ظرفیت دوره محدود است.

بهترین روش های آموزشی را در موسسه ساحل پاک تجربه کنید.