• دوره تخصصی کاربردی طراحی و کنترل سازه نگهبان  و مدلسازی های پیشرفته در PLAXIS 3D 2020  (ژئوتکنیک)

دوره دوره تخصصی کاربردی طراحی و کنترل سازه نگهبان و مدلسازی های پیشرفته در PLAXIS 3D 2020 (ژئوتکنیک)


در این دوره تخصصی با استفاده از نرم افزارهای طراحی، ساز نگهبان طراحی میشود. طراحی سازه نگهبانهای نیلینگ، انکراژ، استرند و دیوار برلنی و دیوار دیافراگمی و خرپا در این آموزش ارائه خواهد شد. کلیه مدلهای طراحی در نرم افزار Slope/W انجام شده و به صورت سه بعدی با استفاده از نرم افزار PLAXIS 3D 2020 کنترل تغییر شکل خواهند شد. همچنین در بخش دیگری از آموزش، مدلسازی سازه های بتنی و فولادی در Etabs و Sap آموزش داده میشود و سپس این سازه ها با کوپل شدن sap و plaxis برای تغییرشکل کنترل میشوند.

  • دپارتمان: مهندسی عمران
  • طول دوره: 36 ساعت
  • محل برگذاری: تهران
  • مدرس: مهندس محب اله آگاه
  • شروع دوره: 1399/04/12
  • این دوره به صورت حضوری و آنلاین ارائه میشود.

ظرفیت دوره محدود است.

بهترین روش های آموزشی را در موسسه ساحل پاک تجربه کنید.