• دوره آموزش تخصصی کاربردی مهندسی پی-شالوده های سطحی (ژئوتکنیک)

دوره دوره آموزش تخصصی کاربردی مهندسی پی-شالوده های سطحی (ژئوتکنیک)


در این دوره دانشپژوهان با اصول مهندسی پی و نحوه محاسبه ظرفیت باربری پی های سطحی، روش محاسبه ظرفیت باربری نهایی در حالتهای مختلف قرار گیری پی و تئور های مختلف محاسبه ظرفیت باربری، ظرفیت باربری مجاز، نشست آنی، نشست حکیمی و ملزومات دفترچه مطالعات ژئوتکنیک آشنا میشوند.

  • دپارتمان: مهندسی عمران
  • طول دوره: 16 ساعت
  • محل برگذاری: تهران
  • مدرس: مهندس محب اله آگاه
  • شروع دوره: 1399/04/12
  • این دوره به صورت حضوری و آنلاین ارائه میشود.

ظرفیت دوره محدود است.

بهترین روش های آموزشی را در موسسه ساحل پاک تجربه کنید.