• آموزش نرم افزار تحلیل مهندسی ABAQUS عمومی

دوره آموزش نرم افزار تحلیل مهندسی ABAQUS عمومی


یکی از ابزارهای کلیدی در آنالیز و تحلیل مکانیکی در مهندسی، نرم افزار آباکوس (ABAQUS) می باشد. این نرم افزار به کمک روش های المان محدود (FEM (Finite Element Method به حل مسئله می پردازد. در این نرم افزار شما قادر خواهید بود: - هندسه مورد مطالعه خود را ترسیم نمایید و یا از سایر نرم افزارهای مدل سازی وارد نمایید. - جنس و خواص ماده را برای قطعه مورد نظر تعریف نمایید. - فیزیک مسئله را برای مسئله مشخص نمایید. - شرایط مرزی مناسب را اعمال نمایید. - مش بندی مطلوب را با توجه به روش حل انتخاب نمایید. و پس از این مراحل تحلیل نهایی را بنا بر خروجی دلخواهتان دریافت نمایید.

  • دپارتمان: مهندسی پزشکی و بیومکانیک
  • طول دوره: 30 ساعت
  • محل برگذاری: تهران
  • مدرس: مهندس کاظم پور
  • شروع دوره: 1399/04/01
  • این دوره به صورت حضوری و آنلاین ارائه میشود.

ظرفیت دوره محدود است.

بهترین روش های آموزشی را در موسسه ساحل پاک تجربه کنید.