گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان

گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان به شماره ثبت 535450 و با شناسه ملی 14008026964 در تاریخ 02/10/1397 به منظور ارائه خدمات مهندسی در زمینه های مهندسی پزشکی، مکانیک، عمران، معماری ثبت رسمی گردید. همچنین در تاریخ 1398/11/5 موفق به اخذ مجوز به شماره 98/7/1/125056 از سازمان فنی و حرفه ای کشور گردید. 

واحد آموزشی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان

واحد آموزش گروه مهندسی ساحل پاک در جهت ارتقای سطح مهندسی کشور و نیز انتقال تجربیات خود، اقدام به برگزاری دوره های کاربردی نرم افزارهای مهندسی نموده است. از اهم ویژگی-های دوره های این مجموعه جذب استعدادهای برتر از میان دانش پژوهان در خلال دوره ها می باشد که منجر به تقویت بدنه علمی مجموعه شرکت شده است. .

واحد آموزشی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان
واحد آموزشی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان
واحد آموزشی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان
واحد آموزشی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان
واحد آموزشی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان
واحد آموزشی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان
همکاری با دانشگاه تهران
همکاری با دانشگاه تهران

تصاویر دوره های نرم افزاری برگزار شده با همکاری دانشگاه تهران

دوره های برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک

تصاویر دوره های نرم افزاری برگزار شده در شهر تهران توسط گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان

دوره های برگزار شده در شهر بندرعباس توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر بندرعباس توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر بندرعباس توسط گروه مهندسی ساحل پاک
دوره های برگزار شده در شهر بندرعباس توسط گروه مهندسی ساحل پاک

تصاویر دوره های نرم افزاری برگزار شده در شعبه بندرعباس توسط گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان

سمینارهای تخصصی برگزار شده

سمینارهای تخصصی برگزار شده
سمینارهای تخصصی برگزار شده
سمینارهای تخصصی برگزار شده
سمینارهای تخصصی برگزار شده

برگزاری چند دوره مراسم زیست محیطی سین هشتم ساحل پاک و اقدام به ثبت روز ملی ساحل پاک در تقویم ملی ایران

اقدام به ثبت روز ملی ساحل پاک در تقویم ملی ایران
اقدام به ثبت روز ملی ساحل پاک در تقویم ملی ایران
اقدام به ثبت روز ملی ساحل پاک در تقویم ملی ایران
اقدام به ثبت روز ملی ساحل پاک در تقویم ملی ایران

دانشگاه‌های طرف قرارداد با گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان

دانشگاه‌های طرف قرارداد با گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان