معرفی گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان

گروه مهندسی ساحل پاک ایرانیان به شماره ثبت 535450 و با شناسه ملی 14008026964 در تاریخ 1397/10/02 به منظور ارائه خدمات مهندسی در زمینه­ های مهندسی عمران، معماری، مکانیک و برق ثبت رسمی گردید. همچنین در تاریخ 1398/11/5 موفق به اخذ مجوز به شماره 98/7/1/125056 از سازمان فنی و حرفه ای کشور گردید. در حال حاضر این شرکت در دو شهر تهران و بندرعباس شعبه فعال داشته و آماده خدمترسانی در زمینه­ های مختلف مهندسی به­صورت مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا می­باشد.     

              

                                                                                                    شعبه تهران                                                                                                                        شعبه بندرعباس

                     

((معرفی اعضاء هیئت مدیره شرکت))

 

             مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره                                                          عضو هیئت مدیره              

                                                                                  

                       آرین ایران‌پور                                                                  سارا مهندس‌ سامانی
                کارشناس ارشد مهندسی عمران                                                کارشناس ارشد مهندسی عمران 
                دانشگاه تربیت مدرس                                                             دانشگاه صنعتی شریف

                 

                          رییس هیئت مدیره                                                   عضو هیئت مدیره  و مدیرعامل شعبه بندرعباس

                                                                                                                                    

   امیرحسین برجعلی                                                                 آرش ساجدی
   کارشناس ارشد مهندسی مکانیک                                               کارشناس مهندسی عمران
   دانشگاه صنعتی شریف                                                            دانشگاه هرمزگان

 

 

((معرفی اعضاء شرکت))

 

                         معاون اداری شرکت                                                                        مدیر تحقیق و توسعه شرکت           

                                                                                  

                       حسین قدرتی                                                                      فرزام بداغی
                کارشناس مهندسی مکانیک                                               کارشناس ارشد مهندسی عمران 
                دانشگاه پیام نور                                                             دانشگاه تربیت مدرس

                 

     طراح و مدیر تبلیغات سایت                                                                          طراح و مدیر سایت        

                                                                                                               

   مجید دمساز                                                                            محمد رمضان‌پور
   کارشناس مهندسی برق                                                                کارشناس مهندسی برق
  دانشگاه هرمزگان                                                                        دانشگاه هرمزگان

 

 

((معرفی مدیران دپارتمان های شرکت))

 

               مدیران دپارتمان مهندسی عمران            

                                                                                                                                                           

                              فرزام بداغی                                                                        شهریار پورابراهیم                                   
                              کارشناس ارشد مهندسی عمران                                                  کارشناس ارشد مهندسی عمران                                       
                           دانشگاه تربیت مدرس                                                                دانشگاه خواجه نصیر                                        

                  

                     مدیران دپارتمان مکانیک                             

                                                                                                                                    

                          وحید قاضی‌زاده                                                                                  محمدرضا فراهانی                                        
                              دکتری مهندسی مکانیک                                                                  کارشناس ارشد مهندسی مکانیک                                     
                                دانشگاه خواجه نصیر                                                                            دانشگاه صنعتی شریف                                            
                                                       

                     مدیران دپارتمان BIM                             

                                                                                                                                    

                          امیرحسین بخشی                                                                                  عارف رجبی                                        
                              کارشناس مهندسی معماری                                                                  کارشناس مهندسی عمران                                     
                              دانشگاه بین الملل قزوین                                                                     دانشگاه بین الملل قزوین                                     

 

 

((سوپروایزر شرکت))

 

     مهندس اکبر ایران‌پور:

  • فازهای 4&5: نماینده کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس-POGC) در جزیره صدرا محل ساخت سکوهای فاز و در ادامه نصب و راه اندازی سکوهای مذکور در دریا
  • فاز 12: مدیر سایت ساخت جکت‌های فاز از طرف کارفرما (POGC) در یارد شرکت ایزوایکو
  • فازهای22، 23و24: نماینده کارفرما (POGC) در جزیره صدرا محل ساخت جکت‌ها و سکوهای فازها
  • فاز 19: مدیر Third Party Authority از طرف شرکت لوید آلمان کیش در پالایشگاه فاز 19 از سال 1392 تا کنون   

 

                              

((مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور))